Portfolio > Early Sculpture

Mountain Range
Mountain Range
Found Metal, Found wood
18x8x2"
2015